tai nạn xe container-Khoảnh khắc container "ủi bay" 12 ô tô, 6 xe máy, làm hư hại 10 nhà dân