Tai nạn thang máy-Thang máy khách sạn rơi tự do từ tầng 4, một cô gái chấn thương nặng