Tai nạn tàu lượn-Tàu lượn cao tốc chệch đường ray, hành khách rơi thẳng xuống đất