tai nạn tàu hỏa-Không dừng đỗ đúng quy định, xe tải chở thóc gặp kết đắng với tàu hỏa