tai nạn máy bay-Máy bay chở khách rơi, tất cả sống sót kỳ diệu