tai nạn lao động-Gãy cần bơm bê tông khi đổ trần, 2 công nhân thương vong