Tai nạn kinh hoàng-'Chiếc xe lao xuống vực rất nhanh, tôi nghĩ mình đã chết'