tai nạn hi hữu-Người đàn ông bị dây diều cắt ngang vùng cổ, suýt mất mạng