tai nạn hàng không-Video: Trình diễn đu người rước quốc kỳ bằng trực thăng, 2 binh sĩ chết thảm