Tai nạn giao thông-Xe con nát đầu nằm vắt ngang trước đầu container