Tai nạn giao thông-Đi xem tai nạn giao thông, 51 người ở Phú Thọ trở thành F1