tai nạn đường sắt-Kinh hoàng ô tô bị tàu hỏa húc văng dù đã có cảnh báo của người đi đường