tai nạn-Sập mâm giàn giáo trụ tháp chính cầu Mỹ Thuận 2, 1 công nhân mất tích