tai nạn-Xe container kéo sập dầm cầu bộ hành: Do độ thùng xe hay lỗi kỹ thuật thi công cầu?