tác hại của việc nhổ tóc bạc-Nhổ tóc bạc 'tưởng không hại mà hại không tưởng': Cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn không phải ai cũng biết