tắc đường-Hàng trăm nghìn người chôn chân trong mưa khắp các ngả đường Hà Nội