tắc đường-Đường về miền Tây kẹt không lối thoát, lái xe cắn hạt dưa giữa quốc lộ