Tác dụng của bông cải xanh-Ăn bông cải xanh theo cách này hàng ngày, không loại ung thư nào dám 'bén mảng' đến gần bạn