Tạ Đình Phong từ bỏ quốc tịch-Không phải vì Triệu Vy, lý do Tạ Đình Phong vội bỏ quốc tịch được tiết lộ, Trương Bá Chi 'hưởng ké' 280 tỷ/năm