Tạ Đình Phong-Rộ tin 'vua hài' Châu Tinh Trì viết di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho con trai thứ 3 của Trương Bá Chi