Tạ Đình Phong-Bạch Long Mã của 'Tây du ký 1986' - ba lần kết hôn, 6 lần mất con