T rộm tài sản-Bị người dân bao vây vì nghi ngờ là kẻ bắt cóc trẻ em, đối tượng khai gì?