suv cỡ trung-Toyota Fortuner GR-S 2022 chạy thử tại Thái Lan - Phiên bản thể thao tăng sức ép lên Ford Everest và Mitsubishi Pajero Sport