Suphanburi-Chơi hơn người từ đầu hiệp 2, đội bóng của Văn Lâm vẫn bị cầm chân không bàn thắng