súng quân dụng-Người đàn ông để lại thư tuyệt mệnh, đi từ Hà Tĩnh sang Quảng Bình để tự tử