súng-Nổ súng, vác dao đuổi chém nhau kinh hoàng ở Quảng Ngãi