Sulli qua đời-Rùng mình trước loạt phát ngôn 'máu lạnh' từ anti fan trong show truyền hình điều tra về cái chết của Sulli