sulli-Sulli, Goo Harra: Xinh đẹp, tài năng, giàu có nhưng tự kết liễu đời mình vì cùng một nỗi đau