sức khỏe sinh sản-Hút ra gần 2 lít máu trong ổ bụng cứu sống sản phụ chửa ngoài tử cung