sức khỏe nam giới-Sau khi 'tự sướng', 4 tháng sau người đàn ông sợ hãi khi nhìn 'cậu nhỏ' phải cấp cứu gấp