sức khỏe của Đặng Lê Nguyên Vũ-Sự thật về sức khoẻ của Đặng Lê Nguyên Vũ sau 49 ngày thiền định

  • Sự thật về sức khoẻ của Đặng Lê Nguyên Vũ sau 49 ngày thiền định

    Sự thật về sức khoẻ của Đặng Lê Nguyên Vũ sau 49 ngày thiền định

    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ “vua cafe Việt” Đặng Lê Nguyên Vũ đang phát đi thông điệp về việc chồng mình bị bệnh sau khi kết thúc 49 ngày thiền định và đã có hành động gây tổn hại đến công ty. Tuy vậy, dường như ông “vua cafe Việt” không phải đang bị bệnh như bà Thảo nói.