Sức khỏe-9 thói quen ăn uống 'phá nát' dạ dày, thay đổi gấp trước khi quá muộn