Sức khỏe-Uống một lon nước ngọt mỗi ngày coi chừng mắc bạn những bệnh sau