sư thầy Tịnh Thất Bồng Lai-Cách 'tu tập khác biệt' của Tịnh thất Bồng Lai: Tu thờ Phật nhưng tập gym, hát ca là để 'hướng đến cái đẹp'