SƯ THẦY NHẤT NGUYÊN-Tịnh thất Bồng Lai trần tình chuyện ra tòa vào tuần sau, bày tỏ bức xúc liên quan đến bố ruột Diễm My