sự kiện ra mắt iPhone-Unbox cả 4 mẫu iPhone 13, màu xanh sierra nhận được 'mưa' lời khen vì quá xuất sắc!