Sử dụng ma túy-Thanh niên 19 tuổi tổ chức 'phê' ma túy tập thể và cái kết thích đáng