Sự cố y khoa ở Hòa Bình-Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình: "Bác sĩ Lương được tại ngoại là hoàn toàn phù hợp"