sự cố sân khấu-Vũ Cát Tường ngã từ độ cao hơn 2 mét từ trên sân khấu xuống thẳng nền đất