sự cố nhảy dù-Video: Dù gặp sự cố, nhân viên cứu hộ rơi tự do từ trực thăng xuống đất