Steven Gerrard-Klopp tiến cử người thay thế mình tại Liverpool