Steve Ballmer-Lãnh đạo cấp cao Microsoft xem 'phim nóng' trước mặt nhân viên nữ