star style-Dàn sao VFC hội tụ chung sự kiện: Việt Anh 'né' cả Hồng Diễm lẫn Quỳnh Nga