Squid Game-Nam chính không tham dự, trùm cuối 'Squid Game' nhận giải Quả cầu Vàng 2022