Space Sweepers-'Lao công vũ trụ' Song Joong Ki hốt nhầm vũ khí chết người ở bom tấn điện ảnh Space Sweepers