Sốt xuất huyết-Quảng Trị: Một bệnh nhân tử vong nghi nhiễm sốt xuất huyết