SỌT RÁC-Người Hà Nội tấp nập thả cá chép 'khủng' tiễn ông Công ông Táo về trời