Song Joong Ki-Song Hye Kyo 'xuống tóc' ngắn cũn cỡn hậu ly hôn, chuyện gì đây?