Song Hye Kyo-Song Joong Ki bị chỉ trích đểu cáng vì ga lăng lấy tay che tai cho 'người yêu mới' do quá ồn: 'Sao với Song Hye Kyo anh không làm vậy?'