sông hồ-Tại sao có nhiều ao tù lại sinh ra cá một cách vô cớ?