Sống chung với mẹ chồng-Thương Ngày Nắng Về 2: NSND Lan Hương mất nhiều sức với các vai diễn mẹ chồng chanh chua