Sơn Tùng M-TP-Trước khi bắt đầu sự nghiệp ca hát, ít ai biết em trai Sơn Tùng từng có học vấn 'không phải dạng vừa'