Sơn Tùng-Sau Sơn Tùng M-TP, Jack cũng bất ngờ tuyên bố: 'Chỉ làm ca sĩ 7-8 năm nữa'?