Sơn La-Sự thật chuyện Lạng Sơn có lắm thí sinh 0 điểm nhất cả nước