sới gà-Báo tin các sới gà, tám ngày sau... vẫn như cũ